10/05/2021sonvh.snv10/05/2021Sở nội vụ0sonoivu/qlvb/lichct.nsf05/10/2021
 Lịch của Sở nội vụ
Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ hai
10/05/2021
Dự họp tại UBND tỉnh (Đ/c Hội, Đ/c Yên, P. XDCQ&CTTN), xe 00305
13h30: Họp tổ rà soát Phiếu dự tuyển công chức năm 2021 tại Hội trường
Thứ ba
11/05/2021
7h30: Kiểm tra bầu cử tai Chợ Đồn (Đ/c Yên), xe 00305
7h30: Kiểm tra bầu cử tai Thành phố Bắc Kạn (Đ/c Hội), xe 0331
14h00: Dự Họp Đoàn giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại UBND tỉnh (Đ/c Yên)
15h00: Dự Lễ công bố điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý tại Sở KH&ĐT (Đ/c Trân)
14h00: Dự Hội nghị GBTT Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Đ/c Hưng)
Thứ tư
12/05/2021
6h00: Đi kiểm tra bầu cử tại Ba Bể (Đ/c Hội), xe 0331
Tham gia Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID 19, công tác chuẩn bị bầu cử tại Pác Nặm (Đ/c Yên)
15h30: Tổng vệ sinh trụ sở (CC, VC, NLĐ các đon vị thuộc và trực thuộc)
Thứ năm
13/05/2021
Đón Đoàn kiểm tra của Hội đồng bầu cử quốc gia (Đ/c Hội, Đ/c Yên), xe 00305
15h00: Dự bàn giao Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tại sở NN&PTNT (Đ/c Trân), xe 0331
Thứ sáu
14/05/2021
Làm việc với Đoàn kiểm tra của Hội đồng bầu cử quốc gia (Đ/c Hội, Đ/c Yên, P. XDCQ&CTTN), xe 00305
8h00: Tổ chức sát hạch tiếp nhận vào làm công chức Sở Nội vụ tại Hội trường tầng 3 (Hội đồng SH theo QĐ 480/QĐ-UBND ngày 9/4/2021 của UBND tỉnh)
 
Thứ bảy
15/05/2021
 
 
Chủ nhật
16/05/2021